Roman bronze coins, Sestertius, as, follis etc.Roman bronze sestertius 001   Roman sestertii 002   Roman Emperor Hadrian 003   sestertius  Nero 54-68 A.D 004   As Hadrian and Sestertius Trajan 005   Sestertius Agrippa Postumus 006   Sestertius emperor Nero 007