Roman Silver coin Severus AlexanderDenarius Severus Alexander front

Denarius Severus Alexander back

Emperial Roman silver denarius of Severus Alexander.
Period: 222-235 A.D.